MIKROBIOM JELITOWY A DIETA

Zapraszam do wzięcia udziału w prowadzonych przeze mnie badaniach. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat programu badawczego.

Wpływ diety redukcyjnej i suplementacji probiotyku na florę i przepuszczalność jelitową u osób z nadwagą i otyłością

Założenia badania
Przypuszcza się, iż składowe genomu człowieka wpływają na jego metabolizm i procesy fizjologiczne, a także predyspozycje do zachorowań na różnego rodzaju alergie oraz choroby metaboliczne, w tym otyłość i cukrzycę typu II.
Ze względu na złożoność mikroflory jelitowej pełne zrozumienie powiązań pomiędzy nią a otyłością jest bardzo trudne i wymaga dalszych badań. Jednakże w kontekście zaburzeń metabolicznych należy rozważyć udział mikroflory jelit w trawieniu pokarmów i przyswajaniu energii, rolę w utrzymaniu szczelności bariery jelitowej czy wpływ na ogólną reakcję zapalną organizmu.
Sugeruje się również, że uzupełnienie działań profilaktycznych o probiotyki może wpływać na dynamikę mikroflory jelitowej. Wyniki badań wskazują na wpływ probiotyków na metabolizm człowieka i skład jego flory jelitowej, a w konsekwencji na możliwość wykorzystania ich w leczeniu otyłości i cukrzycy.
Celem badania jest ocena flory oraz przepuszczalności jelitowej u osób z nadwagą lub otyłością prostą przed i po zastosowaniu diety redukującej oraz suplementacji probiotyku zawierającego siedem szczepów bakterii probiotycznych oraz dwa prebiotyki.

Metodyka badań
U pacjentów zostaną wykonane:
– pomiary antropometryczne:
– pomiar masy ciała oraz BMI (body mass index)
– ocena składu ciała przy pomocy bioimpedancji (BCM – Body Composition Monitor Fresenius SA)
– ocena wyników badań laboratoryjnych wykonanych przed i po okresie obserwacji (3 miesiące), w tym: glukoza na czczo, lipidogram, kreatynina, CRP.
– przed rozpoczęciem obserwacji, jak i po 3 miesiącach, badanie mające na celu określenie składu bakteriologicznego kału.
Zastosowana będzie dieta redukująca, oparta na zaleceniach Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Wizyty kontrolne odbędą się po 2, 4, 8 i 16 tygodniach od rozpoczęcia badania.

Kryteria włączenia pacjentów do badania
– BMI >25
– zgoda pacjenta na badanie
– wykluczenie wtórnych przyczyn otyłości

Pacjenci biorący udział w badaniu pozostają pod opieką dietetyka przez 6 miesięcy, natomiast przez okres 3 miesięcy otrzymują darmowe próbki leku.
Pacjenci zobowiązani są ponieść koszt wykonania badania bakteriologicznego kału.

Kontakt:
Agata Janczy
telefon: 507 226 862
e-mail: janczy.agata@gmail.com

Dietetyk Pruszcz Gdański

Advertisements